Regional Folkehelseplan

Bistand til utarbeidelsen av selve plandokument, samt deltakelse i utarbeidelsen av tre grunnlagsrapporter som dannet det faktabaserte utgangspunktet for planen.

Oppdrag:

Regional Folkehelseplan

Oppdragsgiver

Hordaland fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

 

Kontaktperson

 

Tidsrom