Capture10

Prosjektledelse skolebruksplan for videregående skoler

Ekstern prosjektleder for utarbeidelse av en skolebruksplan for ca 50 videregående skoler. Lede og organisere arbeidet i prosjektgruppe og arbeidsutvalg. Ansvarlig for utarbeidelse av endelig plandokument, gjennomgang av høringsuttalelser og utarbeide utkast til politisk sak.

Oppdrag:

Prosjektledelse skolebruksplan for videregående skoler

Oppdragsgiver

Hordaland fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Karl Viken

Tidsrom

2011 - 2013