areal26

Programmering

Utarbeide funksjons- og arealprogram for en grunnskole med 800 elever, inkl flerbrukshall og forsterket avdeling for barn med særlige behov.

Utført sammen med utvikling av pedagogisk plattform for Askøyskolen.

Gjennomføring av en workshop sammen med elevrådslederne fra alle grunnskolene i Askøy kommune, samt Ungdommens kommunestyre/ UKS. Målet var å skape et godt, spennende skolebygg og uteområde.

 

 

Oppdrag

Planlegging og programmering av Skogstunet skole 

Oppdragsgiver

Askøy kommune 

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne 

Kontaktperson

Åge R. Rosnes 

Tidsrom

2012