areal37

Programmeringbistand

Bistand i forbindelse med programmering av ny samisk videregående skole i Kautokeino, inkludert utdanningsprogram for Restaurant og matfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg og anleggsfag, Design og håndverk, Naturbruk, samt liten idrettshall.

Kvalitetssikring og brukerprosesser i forbindelse med reduksjon av planlagt areal for skolen.

Oppdrag:

Programmeringsbistand - Samisk videregående skole

Oppdragsgiver

Statsbygg

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Jenny Furseth

Tidsrom

2011