Programmering

Programmering av Skjønhaug barneskole (280 elever), Trøgstad ungdomsskole (240 elever) og Kulturskole, med fokus på nærmiljøprofil og flerbruksmuligheter.

Vurdere eksisterende skoleanlegg med hensyn til pedagogisk egnethet, kapasitet, samt teknisk og bygningsmessig tilstand (ungdomsskolen).

Utarbeide rom- og funksjonsprogram og enkle planskisser av framtidige løsninger.

Lede brukermedvirkningsprosesser.

Oppdrag:

Programmering (deloppdrag innenfor rammeavtale med Trøgstad kommune)

Oppdragsgiver:

Trøgstad kommune

Oppdragsansvarlig:

Eivind Wium

Kontaktperson:

John-Cato Eknes

Tidsrom:

2014