areal33

Programmering - Nesøya barneskole

Utarbeidelse av funksjons- og arealprogram for nye Nesøya barneskole med 588 elever, samt flerbrukshall.

Ledet brukerprosesser med representanter for skole og idrett.

Utredet teknisk tilstand på eksisterende bygg.

 

Oppdrag:

Programmering - Nye Nesøya barneskole 

Oppdragsgiver

Asker kommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem 

Kontaktperson

Rolf Langum 

Tidsrom

2011