Strindheim skole15

Sammenligning av arealbruk i ungdomsskoler

I tillegg til programmering har Norconsult utarbeidet en rapport der det ble sammenligner arealbruk i ungdomsskoler i Asker kommune.   

Oppdrag

Sammenligning av arealbruk i ungdomsskoler

Oppdragsgiver

Asker kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Erling Malm

Tidsrom

2013