areal9

Programmering - Landøya ungdomsskole

Utarbeidelse av funksjons- og arealprogram for nye Landøya ungdomsskole med 540 elever, samt flerbrukshall.

Ledet brukerprosesser med representanter for skole og idrett.

 

Oppdrag

Programmering - Landøya ungdomsskole

Oppdragsgiver

Asker kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Erling Malm

Tidsrom

2013 - pågår