areal5

Programmering - Landøya ungdomsskole

Utarbeidelse av funksjons- og arealprogram for nye Landøya ungdomsskole med 540 elever, samt flerbrukshall.

Ledet brukerprosesser med representanter for skole og idrett. 

 

 

Oppdrag

Programmering - Landøya ungdomsskole 

Oppdragsgiver

Asker kommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem 

Kontaktperson

Erling Malm 

Tidsrom

2013