Fagerheim

Programmering - Fagerheim bsk

Utarbeide rom- og funksjonsprogram for Fagerheim skole i forbindelse med rehabilitering. Lede  brukermedvirkningsprosesser. 

Oppdrag

Programmering

Oppdragsgiver

Horten kommune

Oppdragsansvarlig

Erik Wefring

Kontaktperson

Anders Tømmerstigen

Tidsrom

2017-2018