modell skisseprosjekt8

Programmering av Hønefoss videregående skole

Ledelse av brukerprosesser med representanter for alle brukergrupper ved skolen, og utarbeidelse av areal- og funksjonsprogram for nye Hønefoss videregående skole med ca 800 elever og totalt 9 utdanningsprogram.

Oppdrag:

Programmering - Hønefoss videregående skole

Oppdragsgiver

Buskerud fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Terje Muggerud

Tidsrom

2011