modell skisseprosjekt6

Programmering av Hønefoss videregående skole

Ledelse av brukerprosesser med representanter for alle brukergrupper ved skolen, og utarbeidelse av areal- og funksjonsprogram for nye Hønefoss videregående skole med ca 800 elever og totalt 9 utdanningsprogram.

Oppdrag:

Programmering - Hønefoss videregående skole 

Oppdragsgiver

Buskerud fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem 

Kontaktperson

Terje Muggerud 

Tidsrom

2011