Alstahaug4

Programmering av barnehager og skoler, mulighetsstudier

Bistand til utarbeidelse av rom og funksjonsprogram for skole og barnehage, og mulighetsstudier for fire alternative løsninger for skole og en løsning for barnehage. 

Oppdrag

Programmering barnehage og skoler. Utredning skolestruktur og mulighetsstudie tomter

Oppdragsgiver

Alstahaug kommune

Oppdragsansvarlig

Endre Ljones

Kontaktperson

Linda Bamberg

Tidsrom

2017