areal30

Programmering

Utarbeidelse av pedagogisk grunnlag og funksjons- og arealprogram for to alternative utviklingsmuligheter for Hauso skule (sammenslåing av 2 eller 3 skoler).

Tilstandsvurdering av eksisterende bygg, vurdering av uteområdet og enkle planskisser av framtidige løsninger.

Oppdrag:

Programmering - Hauso skule

Oppdragsgiver

Ullensvang herad

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Helga H. Hansen

Tidsrom

2011