modell skisseprosjekt5

Programmering

Utarbeide byggeprogram for en videregående skole med ca. 900 elever fordelt på 9 ulike utdanningsprogram. 

Lede brukerprosesser.

Oppdrag:

Programmering Romsdal videregående skole

Oppdragsgiver

Møre og Romsdal

Oppdragsansvarlig

Siv Marit Stavem

Kontaktperson

Per Olaf Skuseth Brækkan

Tidsrom

2012