modell skisseprosjekt3

Programmering

Utarbeide byggeprogram for en videregående skole med ca. 900 elever fordelt på 9 ulike utdanningsprogram. 

Lede brukerprosesser.

Oppdrag:

Programmering Romsdal videregående skole 

Oppdragsgiver

Møre og Romsdal 

Oppdragsansvarlig

Siv Marit Stavem 

Kontaktperson

Per Olaf Skuseth Brækkan 

Tidsrom

2012