areal28

Programmering

Utarbeidelse av funksjons- og arealprogram for nye Torvastad skole og kultursenter. Arbeidet ble utført i samarbeid med kommunal arbeidsgruppe.

Utarbeide rapport som grunnlag for totalentreprise.

Oppdrag

Planlegging og programmering av Torvastad skole og kultursenter

Oppdragsgiver

Karmøy kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Gyda Auestad

Tidsrom

2012