areal29

Programmering

Utarbeidelse av funksjons- og arealprogram for nye Torvastad skole og kultursenter. Arbeidet ble utført i samarbeid med kommunal arbeidsgruppe.

Utarbeide rapport som grunnlag for totalentreprise.

Oppdrag

Planlegging og programmering av Torvastad skole og kultursenter 

Oppdragsgiver

Karmøy kommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Gyda Auestad 

Tidsrom

2012