areal23

Programmering

Planlegging av Hatlane skole med idrettshall. 1-7 skole (460 elever) med forsterket avdeling for ca. 30 elever med særskilte behov.

Lede brukermedvirkningsprosesser.

Utforming av funksjons- arealprogram og nærhetsmatrise.

Ledelse av pedagogiske prosesser og utvikling av modeller for bruk av skolebygget.

Samarbeid med Tegn3 arkitekter i prosjekteringsfase.

Rådgivning av kommune i forhold til overordnet skoleplanlegging.          

Oppdragsleder, veileder/rådgiver og leder for prosessarbeid og kompetanseutvikling (kurs og veiledning).

Oppdrag

Planlegging og programmering av Hatlena skole med forsterket avdeling og flerbrukshall

Oppdragsgiver

Ålesund kommune

Kontaktperson

Morten Sloth-Fjordside

Tidsrom

2013