areal19

Programmering

Planlegging av Hatlane skole med idrettshall. 1-7 skole (460 elever) med forsterket avdeling for ca. 30 elever med særskilte behov.

Lede brukermedvirkningsprosesser.

Utforming av funksjons- arealprogram og nærhetsmatrise.

Ledelse av pedagogiske prosesser og utvikling av modeller for bruk av skolebygget.

Samarbeid med Tegn3 arkitekter i prosjekteringsfase.

Rådgivning av kommune i forhold til overordnet skoleplanlegging.         

Oppdragsleder, veileder/rådgiver og leder for prosessarbeid og kompetanseutvikling (kurs og veiledning).

 

Oppdrag

Planlegging og programmering av Hatlena skole med forsterket avdeling og flerbrukshall 

Oppdragsgiver

Ålesund kommune 

Oppdragsansvarlig

Beate Aske Løtveit 

Kontaktperson

Morten Sloth-Fjordside 

Tidsrom

2013