areal17

Programmering

Planlegging av ny Torstvedt skole i Larvik (784 elever), med idrettshall, familiesenter og barnehage.

Ledet og gjennomført brukerprosesser med representanter for skole, idrett, barnehage og familiesenter.

Ansvar for utforming av funksjons- og arealprogram og nærhetsmatrise.

Bidratt i utarbeiding av konkurransegrunnlag og evalueringskriterier.

Deltakelse i evalueringsprosess av totalentreprisetilbud, og senere samspillprosesser.

 

Oppdrag

Planlegging og programmering av ny Torstvedt skole

Oppdragsgiver

Larvik kommune

Oppdragsansvarlig

Beate Aske Løtveit

Kontaktperson

Gjermund Kaupang

Tidsrom

2011 - pågår