areal18

Programmering

Planlegging av ny Torstvedt skole i Larvik (784 elever), med idrettshall, familiesenter og barnehage.

Ledet og gjennomført brukerprosesser med representanter for skole, idrett, barnehage og familiesenter.

Ansvar for utforming av funksjons- og arealprogram og nærhetsmatrise.

Bidratt i utarbeiding av konkurransegrunnlag og evalueringskriterier.

Deltakelse i evalueringsprosess av totalentreprisetilbud, og senere samspillprosesser.

 

Oppdrag

Planlegging og programmering av ny Torstvedt skole 

Oppdragsgiver

Larvik kommune 

Kontaktperson

Gjermund Kaupang 

Tidsrom

2011 - pågår