areal14

Programmering

Planlegging av ny Stuenes 1-10 skole med nærmiljøprofil og idrettshall i Arendal (850 elever).

Ledet brukermedvirknings-prosesser.

Utarbeidet funksjons- og arealprogram og nærhetsmatrise.

Bidratt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid, for å utvikle nye pedagogiske modeller for en variert og fleksibel skole, gjennom kursing, veiledning og prosessarbeid.


Rådgiver for ledelsen og ledet ledersamlinger.

Deltatt i evalueringskomite i totalentreprisekonkurransen.

 

Oppdrag

Planlegging og programmering av ny Stuenes 1 - 10 skole

Oppdragsgiver

Arendal kommune

Oppdragsansvarlig

Beate Aske Løtveit

Kontaktperson

Wenche Jacobsen Liberg

Tidsrom

2009 - 2013