boker2
Gradskive dor

Programmering - Nygård skole kompetanseavdeling

Kartlegge og beskrive rom- og funksjonsbehovet ved Nygård skole kompetanseavdeling. Vurdere dagens lokaler mht. arealbruk og funksjonalitet, samt anbefale tiltak vedrørende framtidig arealbruk. 

Oppdrag:

Programmering

Oppdragsgiver

Søgne kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Jon Wergeland

Tidsrom

2017