modell skisseprosjekt11

Programmering

Utarbeide byggeprogram, med areal- og funksjonsprogram for utvidelse av kapasiteten ved Samnanger barneskule (tidligere Gjerde skule).

Oppdrag:

Programmering - Samnanger kommune

Oppdragsgiver

Samnanger kommune

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arna

Kontaktperson

Karin H. Steinsland

Tidsrom

2010 - 2011