modell skisseprosjekt9

Programmering

Utarbeide byggeprogram, med areal- og funksjonsprogram for utvidelse av kapasiteten ved Samnanger barneskule (tidligere Gjerde skule).

Oppdrag:

Programmering - Samnanger kommune 

Oppdragsgiver

Samnanger kommune 

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arna 

Kontaktperson

Karin H. Steinsland 

Tidsrom

2010 - 2011