Forslag til bilde mulighetsstudier17

Programmering - Østfold fylkeskommunale grunnskole

Utarbeide funksjons- og arealprogram for Østfold fylkeskommunale grunnskole. Lede brukerprosesser. 

Oppdrag

Programmering

Oppdragsgiver

Østfold fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Bengt Herlitz

Tidsrom

2015