croppedimage698220 Forslag til bilde mulighetsstudier17

Programmering - fagskolen i Agder

Programmeringsbistand til Aust Agder fylkeskommune for ny samlokalisert fagskole og ny tannklinikk i Grimstad. 

Oppdrag:

Programmering 

Oppdragsgiver

Aust Agder fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Bernt Skutlaberg

Tidsrom

2017-2018