Thor Heyerdal VGS klasserom transparens 2

Programmering

Utarbeide byggeprogram med funksjons- og arealrogram for nye Tvedestrand videregående skole. Skolen skal ha utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag, Bygg- og anlegg, Helse og oppvekst og Naturbruk. Skolen har i dag undervisning på fire steder, men skal nå, med unntak av praksisarealer for naturbruk, samles i et nytt felles bygg på en ny tomt.

Funksjons- og arealrogrammet utarbeides i tett samarbeid med brukerne innenfor en avsatt øvre arealramme. Oppgaven består derfor bl.a. i å planlegge og lede en brukermedvirkningsprosess med skolens ulike brukergrupper. Databaseprogrammet dRofus brukes som programmeringsverktøy slik at prosjektet kan gjennomføres som et BIM-prosjekt.

Oppdrag

Programmering

Oppdragsgiver

Aust- Agder fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Kai Valthyr-Hansen

Tidsrom

2015