300610 skolebruk ute 85153e 51

Pilot for skolebruksplan for vidergående skoler i Finnmark

Utarbeidelse av metodikk for oppbygging av skolebruksplan i Finnmark. 

Herunder brukerprosesser og vurdering av arealbruk med arealsammenlikning til andre videregående skoler i landet.

 

Oppdrag:

Pilot for skolebruksplan for vidergående skoler i Finnmark

Oppdragsgiver

Finnmark fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Terje Nilssen (Norconsults Narvikkontor)

Kontaktperson

Øystein Ruud

Tidsrom

2010