1525R 8

Pedagogiske prosesser

Rådgivning av kommune i forhold til overordnet skoleplanlegging.

Ledelse av pedagogiske prosesser på utbyggingsskole (sammenslåing av ordinær barneskole med en skole med særskilt tilrettelagt opplæring) og utarbeiding av byggeprogram med funksjons- og arealprogram.

Oppdrag:

Pedagogiske prosesser - Nye Nørvasund skole

Oppdragsgiver

Ålesund kommune

Oppdragsansvarlig

Beate Aske Løtveit

Kontaktperson

Morten Sloth Fjordside

Tidsrom

2009