Stord udir konf 2010 16

Pedagogisk utviklingsarbeid i byggeprosjekter

Pedagogiske prosesser og utviklingsarbeid i form av kurs og veiledning for skoler som er i gang med planlegging eller gjennomføring av store byggeprosjekter.

Omfatter blant annet:

  • Stuenes skole i Arendal kommune
  • Haukerød skole i sandefjord kommune
  • Mesterfjellet skole i Larvik kommune
  • Nørvasund skole i Ålesund kommune
  • Frydenberg ungdomsskole i Oslo kommune
  • Ulsmåg skole i Bergen kommune

Oppdrag:

Pedagogisk utviklingsarbeid i byggeprosjekter

Oppdragsgiver

Skoler i Arendal, Ålesund, Oslo og Bergen kommune

Oppdragsansvarlig

Beate Aske Løtveit

Kontaktperson

Rektorer på de respektive skolene

Tidsrom

2009 - pågår