Stord udir konf 2010 28

Pedagogisk utviklingsarbeid

Noen gjennomførte oppgaver:

  • Disen skole: Kompetanseutviklingskurs og veiledning. Tema: Tilpasset opplæring i varierte og fleksible læringsarealer.
  • Skolering av faglærere og sensorer i muntlig eksamen yrkesfaglig opplæring
  • Skolering av faglærere og sensorer i muntlig eksamen i norsk på 10.trinn
  • Sensorskolering i praktisk eksamen i videregående skole - yrkesfag.

 

Oppdrag:

Pedagogisk utviklingsarbeid - Rammeavtale

Oppdragsgiver

Utdanningsetaten i Oslo kommune 

Kontaktperson

Elin Reite og Bjarte Rørmark 

Tidsrom

2007 - 2010