Pedagogisk planlegging

Rammeavtale.

Bistand i pedagogisk planlegging ved prosjektering av skoleanlegg.

Dette omfatter blant annet bistand i forbindelse med evaluering av løsningsforslag, utforming av hjemmeområder og lokalisering av ulike funksjoner ved prosjektering.

Oppdrag

Pedagogisk planlegging - Rammeavtale

Oppdragsgiver

Utdanningsetaten i Oslo kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Bjørg Novang

Tidsrom

2013 - pågår