Stord udir konf 2010 4

Pedagogisk planlegging

Rammeavtale.

Bistand i pedagogisk planlegging ved prosjektering av skoleanlegg.

Dette omfatter blant annet bistand i forbindelse med evaluering av løsningsforslag, utforming av hjemmeområder og lokalisering av ulike funksjoner ved prosjektering.

 

Oppdrag

Pedagogisk planlegging - Rammeavtale

Oppdragsgiver

Utdanningsetaten i Oslo kommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem 

Kontaktperson

Bjørg Novang 

Tidsrom

2013 - pågår