Thor Heyerdal VGS klasserom transparens 2

Programmering - Søgne vgs

Utarbeidelse av funksjons- og arealprogram for Søgne videregående skole. Programmeringsarbeidet har foregått i samarbeid med skolens brukere. FEF- arealmodell er benyttet som veiledende arealnorm. 

Skolen er planlagt for 600 elever fordelt på følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Naturbruk, Helse og oppvekst, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk.

Skolen er planlagt med to lokaliseringer. Hovedskolen skal etableres på ny tomt på Tangvall i Søgne, mens praksisarealer for naturbruk skal opprettholdes og videreutvikles i eksisterende arealer på Søgnetunet. 

Oppdrag

Programmering

Oppdragsgiver

Vest- Agder fylkeskommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Roald Torkelsen

Tidsrom

2015-16