Strindheim skole13

Vurdering av Gjerdrum barneskole

Vurdere og anbefale framtidig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse (eksisterende barneskole- og snart fraflyttet ungdomsskole). Anbefale tiltak på kort sikt og utarbeide byggeprogram for en mer langsiktig utvikling av skoleanlegget. Prosjektet omfattet også mulighetsstudier.

Oppdrag:

Vurdering - Gjerdrum barneskole

Oppdragsgiver

Gjerdrum kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Magne Skrede

Tidsrom

2009