Radgivningstjenesten2

Nasjonal rådgivingstjeneste for barnehage- og skoleanlegg

Utvikling og drift av nettstedet www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no.

Nettstedet fungerer som en viktig informasjonsbank for kommuner, fylkeskommuner og skoler i forbindelse med planlegging, utbygging og ombygging av skoleanlegg. Svartjeneste. Kursvirksomhet. Arrangør av skoleseminarer og årlige nasjonale konferanser om skoleanlegg.

Oppdrag:

Nasjonal rådgivingstjeneste for barnehage- og skoleanlegg

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Anders Øysten Gimse

Tidsrom

2003 - pågår