Forslag til bilde mulighetsstudier2

Mulighetstudie

Utarbeidelse av alternativer for utvidelse av 2 skoler på eksisterende tomter sentralt i Ås kommune i forbindelse med utredning av skolestrukturen.

Illustrasjoner av alternativer for tomteutnyttelse, kapasitet og hensyn til skolens behov for utearealer.

Oppdrag:

Mulighetsstudie - Rustad og Åsgård skole

Oppdragsgiver

Ås kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Ellen Benestad

Tidsrom

2011