Struktur Voss 49

Alternative skolestrukturer på barnetrinnet

Fokus på eksisterende og alternative skolestrukturer på barnetrinnet med arealanalyse, forslag til veiledende arealnorm og konsekvensvurdering av ulike strukturkonsepter på barnetrinnet.

Kvalitetssikre kommunens egne utredningsdokumenter vedrørende framtidig skolestruktur på barnetrinnet i Askim kommune. Supplere med tilleggsutredninger eller justeringer hvis behov.

 

Oppdrag:

Alternative skolestrukturer på barnetrinnet

Oppdragsgiver

Askim kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Jon Stanley Fredriksne

Tidsrom

2011