Forslag til bilde mulighetsstudier18

Mulighetsstudie

Utredningen er utarbeidet for ungdomsskolene for Risenga, Solvang og Landøya.

Studien belyser potensialet på eksisterende tomter for å etablere større ungdomsskoler (6-parallell) dels med forslag til nybygg og dels med forslag til ombygging med tilbygg.

Oppdrag:

Mulighetsstudie for 3 skoler i Asker kommune

Oppdragsgiver

Asker kommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk

Kontaktperson

Marit Eikemo

Tidsrom

2012