areal38

Skeie skole

Utarbeidelse av funksjons- og arealprogram av nye Skeie skole tilpasset 500 elever.

Byggeprogrammet inneholder beskrivelse av funksjoner og sammenhenger i prosjektet, samt en grov arealoversikt som ramme for den videre utforming.

Sum bruttoareal er på 3117 m2

Oppdrag:

Funksjons- og arealprogram - Skeie skole

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Anne Marit Presterud

Tidsrom

2013