Capture8

Ledelse og koordinering av planlegging og gjennomføring av skolebyggprosjekter

Norconsult vant i 2007 oppdraget med å lede og koordinere planlegging og gjennomføring av skolebyggprosjekter i Bergen kommune i perioden 2007-2011. Hensikten med oppdraget var å få realisert vedtatte bygningsmessige tiltak i kommunens siste skolebruksplan, som hadde et skissert investeringsbehov på over 3 mrd. NOK.

Oppdraget innebar ansvar for tidligfaseplanlegging og programmeringsprosesser med utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser, arealprogram og byggeprogram for flere konkrete byggeprosjekter, i tillegg til vurdering av skolestruktur, dimensjonering av skoleanlegg og prioritering av investeringsprosjekter ifm økonomiplanen og rullering av skolebruksplanen.

Norconsult ledet en kommunal prosjektadministrativ gruppe, som bl.a. innebar rapportering og saksutarbeiding til adm. styringsgruppe og politisk nivå.

 

Oppdrag:

Ledelse og koordinering av planlegging og gjennomføring av skolebyggprosjekter

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Anne Marit Presterud

Tidsrom

2007 - 2011