Stord udir konf 2010 14

Kursdag om framtidens skolebygg på Kongsberg

Foredrag på kursdag, samt utarbeide seminarrapport om utforming av skoleanlegg, læringsmiljø og elevprestasjoner.

Oppdrag:

Kursdag om framtidens skolebygg på Kongsberg

Oppdragsgiver

Kongsberg kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem og Dan Lysne

Kontaktperson

Birger Sauro

Tidsrom

2011