Stord udir konf 2010 12

Kursdag om framtidens skolebygg på Kongsberg

Foredrag på kursdag, samt utarbeide seminarrapport om utforming av skoleanlegg, læringsmiljø og elevprestasjoner.

 

 

Oppdrag:

Kursdag om framtidens skolebygg på Kongsberg 

Oppdragsgiver

Kongsberg kommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem og Dan Lysne 

Kontaktperson

Birger Sauro 

Tidsrom

2011