Forslag til bilde mulighetsstudier14

Mulighetsstudie

Utredningen er utarbeidet som underlag for politisk beslutning av lokalisering for ny barne- og ungdomsskole med flerbrukshall, svømmeanlegg og kulturskole i Bjørkelangen.

Ett av alternativene innebærer vurdering av eksisterende bygningsmasse og rehabiliteringsalternativ.

For to av tomtene er det utredet nybyggsalternativer.

Utredningen omfatter både geotekniske vurderinger, overordnete trafikkvurderinger og tomtenes potensiale for areal, volumhøyder og utomhus.

Oppdrag:

Mulighetsstudie for ny barne- og ungdomsskole i Bjørkelangen

Oppdragsgiver

Aurskog-Høland kommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk

Kontaktperson

Dag Hovdhaugen

Tidsrom

2012-2013