Forslag til bilde mulighetsstudier16

Mulighetsstudie

Norconsult ble bedt om å bistå Kongsvinger kommune med en utredning/ mulighetsstudie for samlokalisering av ungdomsskoler i Kongsvinger sentrum.

Utredningen belyser både byplanmessige konsekvenser og en areal- og volumvurdering av skolebygget.

Ungdomsskolen er utredet for 700 elever (3-parallell) samt flerbrukshall.

 

Oppdrag:

Mulighetsstudie for ny ungdomsskole på Tråstad

Oppdragsgiver

Kongsvinger kommune

Oppdragsansvarlig

Christoffer O.Evju

Kontaktperson

Hilde Nygaard

Tidsrom

2012