Alstahaug3

Konseptstudie og programmering ungdomsskole

Utarbeide konseptstudie for ny felles ungdomsskole i Vestnes kommune. Oppdraget omfatter:
- Kartlegge og analysere rom- og funksjonsbehov vedrørende nytt skolebygg og uteareal (utarbeide rom- og funksjonsprogram).
- Gjennomføre brukermedvirkning med skolens ansatte.
- Utredning av framtidens krav og forventninger til undervisningslokaler, organisering av skolehverdagen og organisasjonsutvikling.
- Vurdere gjennomføringsmodeller, framdrift og økonomiske konsekvenser


Oppdraget omfatter også en utredning av rom- og funksjonsbehovet til Helland skole (1.-7. trinn).

Oppdrag

Konseptstudie og programmering ungdomsskole

Oppdragsgiver

Vestnes kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Sundgot

Kontaktperson

Tone Roaldsnes

Tidsrom

2017-2018