Forslag til bilde mulighetsstudier12

Konkurranse om tilbygg for nye Lørenskog vgs.

Norconsult var valgt som en av fire prosjekteringsgrupper til å utarbeide et konsept for tilbygg til Lørenskog vgs.

Tilbyggets størrelse er på ca. 1300 m2 BTA, og rommer bl.a. fellesfunksjoner som kantine og auditorium.

Prosjektet ble rangert som nr. 2 av 4.

Oppdrag

Konkurranse om tilbygg for nye Lørenskog videregående skole

Oppdragsgiver

Akershus fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk

Kontaktperson

Gard Olsen

Tidsrom

2013