Forslag til bilde mulighetsstudier19

Konkurranse om ny videregående skole i Bodø

Totalentreprise-konkurranse sammen med Arkiplan AS og Consto AS om ny videregående skole i Bodø.

Prosjektet omfattet nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med et totalt areal på omtrent 26 000 m2.

 

 

Oppdrag:

Konkurranse om ny videregående skole i Bodø

Oppdragsgiver

Nordland fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk, oppdragsansvarlig arkitekt for Arkiplan AS

Kontaktperson

Gro Hagerupsen

Tidsrom

2010